Meklēt

CLASSIC

WITH FLAVOR

NATURALLY

LIMITED EDITION

PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

Izmantojot šo tīmekļa vietni (www.carmex.lv), jūs piekrītat uzņēmumam UAB "ERDESA", 124895957, lai apkopotu un izmantotu jūsu personas datus, kā noteikts šajā Privātuma politikā. UAB "ERDESA", 124895957 izmanto informāciju, ko jūs sniedzat, reģistrējoties, veicot pasūtījumus vai nosūtot mums pieprasījumus, tostarp: vārds, uzvārds, kontaktpersona. Nr., Maksājuma darījuma ID, sīkfaili, cita kontaktinformācija (visi kopā – Personas dati), lai pareizi pārvaldītu jūsu pasūtījumus / pieprasījumus.

Vispārīgie noteikumi

UAB "ERDESA", 124895957 nekādā ziņā nepārdod vai pārsūta jūsu Personas datus trešajām personām bez jūsu atļaujas. Neviena trešā persona nevar piedāvāt jums preces vai pakalpojumus, izmantojot caur UAB "ERDESA", 124895957 elektroniskās sistēmas. UAB "ERDESA", 124895957 Neizmantos jūsu Personas datus tiešā mārketinga mērķiem. Ja UAB "ERDESA", 124895957 gatavosies izmantot jūsu personas datus tiešā mārketinga mērķiem, jums vienmēr vajadzēs vienoties par to un jums ir iespēja to atcelt.

UAB "ERDESA", 124895957 ievēro šos personas datu apstrādes pamatprincipus:

1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem;

2. Personas datus apstrādā precīzi un godīgi;

3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi;

4. Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla;

Pārvaldot un aizsargājot jūsu personas datus UAB "ERDESA", 124895957 īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Personas datus apstrādā saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību,attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Personas dati tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem:

1. Jūsu pasūtījuma apstrādei (pēc pasūtījumu veikšanas);

2. Izdot jums finanšu dokumentus (piemēram, rēķinus);

3. Atrisināt problēmas ar piegādi;

4. izpildīt citas līgumsaistības;

5. Atbildēt uz Jūsu jautājumiem;

6. Tiešā mārketinga nolūkos – vienojoties, tikai dodot iespēju atteikties un atcelt.

Personiskās tiesības

Atļaujot pārvaldīt jūsu personas datus, jums ir tiesības:

1. Pieprasīt jūsu personas datu apstrādes labošanu, iznīcināšanu vai apturēšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot šos un citus tiesību aktus;

2. nepiekrīt viņa personas datu apstrādei;

3. UAB "ERDESA", 124895957, saņemot jūsu pieteikumu par personas datu apstrādi, sniegs jums atbildi 30 kalendāro dienu laikā pēc jūsu pieprasījuma. Tiek izskatīti tikai jūsu personas datu apstrādes pieprasījumi, kas iesniegti pa e-pastu. Nosūtīti uz e pastu info@erdesa.lt;

4. UAB "ERDESA", 124895957 Klientam ir tiesības pieprasīt nodošanu vai atcelšanu informāciju, kas saistīta ar to maksājumu vēsturi un informāciju, ko tie sniedz. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti 30 dienu laikā. Saziņai: info@erdesa.lt;

Nobeiguma noteikumi

Būtiskas izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā tiek nosūtītas lietotājiem pa e-pastu. UAB "ERDESA", 124895957 var mainīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par mūsu konfidencialitātes politiku, jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā pa e-pastu: info@erdesa.lt.

Šī dokumenta pēdējās atjaunināšanas datums ir 2018-06-28.

meklēt

latviešu