Otsingu

KLASSIKALINE

MAITSEGA

NATURAALSELT

PIIRATUD VÄLJAANNE

PRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kasutades seda veebilehte (www.carmex.ee), annate ettevõttele UAB “ERDESA”, 124895957, VAT: LT 248959515, Sakalų g. 6, LT-08124, Vilnius, Lithuania, oma nõusoleku koguda ja kasutada teie isikuandmeid nii nagu on defineeritud käesolevas Privaatsuspoliitikas. Ettevõte kasutab teie poolt registreerimisel saadud informatsiooni tellimuste teostamiseks või saates päringuid, sealhulgas võidakse kasutada andmeid nagu: nimi, perekonnanimi, kontaktisik, makse ülekande ID, küpsiseid ja teisi kontaktandmeid (kõik kokku – Isikuandmed), et hallata korrektselt teie tellimusi / päringuid.

Üldsätted

UAB “ERDESA”, 124895957 ei müü ega edasta mitte mingil juhul teie Isikuandmeid mistahes kolmandatele osapooltele ilma teilt selleks luba küsimata. Kolmandad osapooled ei saa pakkuda teile kaupasid ega teenuseid UAB “ERDESA”, 124895957 elektrooniliste süsteemide kaudu. UAB “ERDESA”, 124895957 ei kasuta teie Isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel. Kui UAB “ERDESA”, 124895957 soovib kasutada teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, peab olemas olema teie nõusolek, samuti on teil alati õigus oma nõusolekust taganeda.

UAB “ERDESA”, 124895957 järgib neil põhilisi isikuandmete töötlemise printsiipe

1. Isikuandmeid kogutakse eesmärgipäraselt ja seaduslikel eesmärkidel;

2. Isikuandmeid tulen töödelda täpselt ja õiglaselt;

3. Isikuandmeid töödeldakse seaduse raames;

4. Kõik töödeldud isikuandmete info on konfidentsiaalne;

Teie isikuandmete haldamiseks ja kaitsmiseks rakendab UAB “ERDESA”, 124895957 organisatsioonilisi ha tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseaduslik hävinemise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseaduslik käitlemise eest.

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt 2016 aprillis avalikustatud 27 regulatsioonile (EU) 2016/679, mis on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv füüsiliste isikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vabaliikumisega.

Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:

1. Selleks, et töödelda teie tellimusi (pärast tellimuste tegemist);

2. Selleks, et väljastada teile finantsdokumente (nt. arveid);

3. Selleks et lahendada tarnega seonduvaid probleeme;

4. Selleks, et teostada teisi lepingulisi kohustusi;

5. Selleks, et töödelda teie päringuid;

6. Otsestel turunduseesmärkidel – saades kliendi nõusolek vaid juhul, kui kliendil on võimalus keelduda ja soovi korral oma nõusolek tagasi võtta.

Isiklikud õigused

Lubades töödelda oma isikuandmeid on teil õigus nõuda:

1. Oma isikuandmete muutmist, hävitamist või nende kasutamise lõpetamist juhul, kui andmeid töödeldakse mitte vastavuses selle ja teiste seadustega;

2. Keelduda oma isikuandmete töötlemisest;

3. UAB “ERDESA”, 124895957 annab teile vastuse 30 kalendripäeva jooksul pärast teiepoolse isikuandmete töötlemise avalduse esitamist. Arvesse võetakse ainult e-maili: info@erdesa.lt teel saadetud isikuandmete töötlemise päringuid;

4. UAB “ERDESA”, 124895957 Liikmetel / Klientidel on õigus nõuda nende makseajaloo ja muu enda poolt antud info ülekandmist või tühistamist. Selliseid päringud töödeldakse 30 päeva jooksul. Vastuse saate e-maili aadressilt info@erdesa.lt.

Lõppsätted

Märkimisväärsed käesoleva Privaatsuspoliitika muudatused saadetakse liikmetele e-maili teel. UAB “ERDESA”, 124895957 võib muuta seda Privaatsuspoliitikat ilma sellest eelnevalt teavitamata. Kui teil on küsimusi meie Privaatsuspoliitika kohta, võite meiega mistahes ajal ühendust võtta kirjutades selleks e-mailile: info@erdesa.lt.

Selle dokumendi viimase uuenduse kuupäev: 2019-06-28.

Otsi

eesti