Paieška

CLASSIC

WITH FLAVOR

NATURALLY

LIMITED EDITION

Taisyklės

Taisyklės

Mūsų elektroninėje parduotuvėje yra naudojami slapukai (cookies). Klientas, kuris naudojasi mūsų el. pardutouve sutinka su slapukų naudojimu.

Siekiant užtikrinti saugius mokėjimus naudojame Paysera mokėjimų sistemą.

Carmex.lt el. parduotuvėje kainos yra nurodytos eurais (EUR/€), su PVM (pridetinės vertės mokestis).

Gavę patvirtinimą iš Paysera mokėjimo sistemos patvirtiname užsakymą ir nuo to momento pripažįstame pirkimo/pardavimo sutartį kaip galiojančią pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Kiekviena sudaryta sutartis yra saugoma Carmex.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

El. parduotuvės Carmex.lt atstovai ERDESA, UAB užtikrina, jog parduodamos prekės – naujos, nenaudotos, sandariai supakuotos bei tinkamos naudojimui.

Kontaktą su klientu pripažįstame tik tuo atveju, jeigu klientas su mūsų įmonės atstovais susisiekė el. parduotuvėje nurodytais kontaktais.

Carmex.lt svetainės klientas darydamas užsakymą įsipareigoja nepažeisti taisyklių ir sąlygų, o kartu ir nesidalinti prisijungimo duomenimis su kitais asmenimis. Registruojantis asmuo patvirtina, jog yra pilnametis ir gali apmokėti užsakymą.

Pardavėjas, atsižvelgdamas į rinkos bei galiojančių teisės aktų pokyčius, turi teisę keisti, redaguoti šias taisyklių sąlygas. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo el. parduotuvės tinklapyje momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl klientui rekomenduojama su taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jeigu klientas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais ar kitais pakeitimais, klientas turi teisę jų atsisakyti.

Asmenys nesulaukę 16 metų amžiaus, naudotis ERDESA, UAB paslaugomis gali tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą.

Klientas naudodamasis ERDESA, UAB valdoma el. parduotuve (Carmex.lt) sutinka su PRIVATUMO POLITIKA IR INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ.

   KLIENTO TEISĖS

 • Klientas įgyja teisę naudotis teikiamomis paslaugomis, tai yra įsigyti norimą prekę už nurodytą kainą.
 • Klientas turi teisę grąžinti įsigytas prekes per keturioliką dienų (tikslesnė informacija yra nurodyta “Grąžinimas” skiltyje puslapio apačioje).

   KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Klientas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje Carmex.lt, įsipareigoja, jog neperduos slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jeigu kartais iškilo problemų – klientas manąs, jog slaptažodis galėjo būti paviešintas, užsiregistravęs asmuo privalo susisiekti su Carmex.lt elektroninės parduotuvės administracija, jog paskyros veikimas būtų laikinai sustabdytas.
 • Klientas atsako už slaptažodžio perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu taip įvyksta, klientas tampa atsakingas už trečiųjų šalių atliktus veiksmus Carmex.lt elektroninėje parduotuvėje.
 • Klientas, patvirtindamas pirkimą, įsipareigoja pateikti teisingus asmeninius duomenis. Jeigu nurodyti duomenys – neteisingi, pirkėjas prisiima atsakomybę už prekės pristatymo ir grąžinimo kaštus.
 • Klientas, užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Carmex.lt, įsipareigoja atsakyti už bet kokius savo atliktus veiksmus šioje el. parduotuvėje.
 • Klientas įsipareigoja priimti bei susimokėti už užsisakytas prekes per terminą nurodytą sąskaitoje. 

   MŪSŲ TEISĖS

 • Jeigu klientas bando kokiomis nors priemonėmis pakenkti mūsų įmonės stabiliai veiklai (įskaitant ir kibernetines atakas), mes pasiliekame teisę be jokio perspėjimo užblokuoti agresyvaus kliento paskyrą arba blokuoti IP adresą. 
 • Elektroninės parduotuvės Carmex.lt atstovai pasilieka teisę, atsiradus svarioms aplinkybėms (įmonės bankrotas, prekių tiekėjų įmonių bankrotas, stichinės nelaimės), klientams pranešus jų nurodytu el. pašto adresu, laikinai ar visam laikui sustabdyti projekto veiklą, įsipareigojant pristatyti klientų įsigytas prekes ar grąžinti pinigus už apmokėtus, tačiau nepristatytus pirkinius.
 • Carmex.lt turi teisę atšaukti užsakymą, jeigu: ERDESA, UAB sandelyje nebėra užsakytos prekės (-ių);
  • klientas atliko fiktyvų užsakymą;
  • klientas nevykdo apmokėjimo nurodymų ir įsipareigojimų;
  • klientas nesutinka su Carmex.lt nustatytomis taisyklėmis.
  • klientas informuojamas asmeniškai, jo nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

   MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Mūsų kompanijos atstovai įsipareigoja savo klientams suteikti galimybę įsgyti parduodamas prekes ir atsakyti į klientams rūpimus klausimus.
 • Elektroninės parduotuvės Carmex.lt atstovai įsipareigoja pristatyti užsisakytas prekes už sutartą kainą. Prekių pristatymo laikotarpis detalizuojamas šių taisyklių dalyje „PRISTATYMO INFORMACIJA“. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog tikslus kiekvienos prekės pristatymo laikotarpis yra pateikiamas atskirai, prie kiekvienos prekės.
 • Pateikti visą informaciją apie kliento užsakymo būklę.
 • Saugoti klientų duomenis ir juos naudoti prekių pristatymo tikslais. Plačiau puslapyje – PRIVATUMO POLITIKA.

GINČŲ SPRENDIMAS

Iškilus problemoms ar nesusipratimamas pirmiausia visuomet kviečiame kreiptis į administraciją el. paštu – info@erdesa.lt arba tel. +370 650 86352, bei raštu – ERDESA, UAB, Sakalų g. 6, LT-08124, Vilnius.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą:  http://ec.europa.eu/odr/. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu ERDESA, UAB atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroniniu paštu  tarnyba@vvtat.lt, telefonu 852626751, interneto svetainėje  www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .

Atnaujinta: 2019-10-09

Search